“Habilitat motriu, condició física i capacitació mental al servei de la diversió”

El Disc Golf es juga com el golf tradicional. Però en comptes d'utilitzar pilotes i pals, els
jugadors llancen un disc volador, i en comptes de forats, cistelles amb cadenes per
facilitar la retenció del disc. L'objectiu del joc és, igual que al golf, llançar el disc
de cistella en cistella utilitzant el mínim número possible de llançaments.
És fàcil d'aprendre i no exclou a ningún tipus de persona.