Aspectes legals

1.- Ús i accés d'usuaris

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Early Man Disc Golf.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Early Man Disc Golf i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web, ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit de Early Man Disc Golf.

Contingut de la web i enllaços (links)

Early Man Disc Golf es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.

Early Man Disc Golf no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de Early Man Disc Golf. La presència de "links" o enllaços a les pàgines web de Early Man Disc Golf té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

2.- Legislació

Amb caràcter general les relacions entre Early Man Disc Golf i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.